laktacja.PNG
patronaz.PNG
shantala.PNG
nbas.PNG
previous arrow
next arrow

DIAGNOZA MFDR

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) została opracowana w latach 80-tych XX wieku, w Centrum Zdrowia Dziecka w Monachium, pod kierownictwem lekarza pediatry - Theodora Hellbrügge’a. Jest metodą wieloaspektowej oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od miesiąca do trzeciego roku życia. Metoda ta oparta jest na ocenie i interpretacji zachowania dziecka i odniesienia ich do norm rozwojowych.

MFDR pozwala na wykrywanie zaburzeń, opóźnień i deficytów zarówno w rozwoju ruchowym, jak i w zakresie percepcji, rozwoju mowy, funkcji manualnych i kontaktów społecznych.

Oceniając rozwój dziecka za pomocą MFDR odnosi się zachowanie badanego dziecka do normy, którą wyznaczono na podstawie badań populacji dzieci, czyli do grupy reprezentatywnej. Określając wiek rozwojowy bada się następujące obszary bazowe (ocena ilościowa):
• wiek raczkowania* – jako miara umiejętności raczkowania i pełzania;
• wiek siadania*- jako miara umiejętności siadania;
• wiek chodzenia – jako miara umiejętności chodzenia;
• wiek chwytania – jako miara umiejętności chwytania i rozwoju funkcji manualnych;
• wiek percepcji – jako miara rozwoju postrzegania zmysłowego i umiejętności pojmowania;
• wiek mówienia** – jako miara wyrażania dźwięków i mówienia;
• wiek rozumienia** mowy- jako miara rozumienia mowy;
• wiek społeczny – jako miara rozwoju kontaktów społecznych;
Wyniki obserwacji nanosi się na arkusz oceny na podstawie którego tworzy się indywidualny profil rozwojowy dziecka tzw. wiek rozwojowy.

Badanie MFDR jest doskonałym i precyzyjnym narzędziem oceny rozwoju, w szczególności dzieci z grup wysokiego ryzyka tj. wcześniaków, dzieci z ryzyka okołoporodowego (np. niedotlenienie), chorych neurologicznie itp. Ponad to, poznanie mocnych stron i trudności jest pożyteczne dla rozwoju każdego dziecka. W przypadku niewielkich deficytów czy opóźnień u najmniejszych pacjentów można wprowadzić działania stymulujące np. w warunkach domowych z rodzicami lub rozpocząć terapię specjalistyczną w określonych obszarach: np. fizjoterapia, opieka psychologa czy logopedy. Daje to dziecku szansą na wyrównanie opóźnień i dalszy prawidłowy rozwój.

Badanie składa się z 2 spotkań 60 – 90 minutowych, które odbywają się w krótkich odstępach czasu (max. kilka dni). Badanie rozpoczyna się wywiadem (kwestionariusz rodzice otrzymują wcześniej na maila) i nawiązaniem relacji z dzieckiem. Następnie następuje szereg prób diagnostycznych, które przeprowadza się w formie rozmaitych zabaw z wykorzystaniem oryginalnych, certyfikowanych dla badania materiałów testowych. Badanie kończy się stworzeniem profilu rozwoju, który omawiany jest z rodzicem/opiekunem dziecka i wydawany na piśmie.

Niekiedy niemożliwe jest precyzyjne wykonanie wszystkich prób. Dzieje się to wówczas, gdy dziecko jest bardzo lękliwe, niewspółpracujące, cierpiące na deficyt uwagi. Jednak doświadczenie to również sprzyja wprowadzaniu właściwych działań wspierających dziecko na ścieżce rozwoju.

Koszt badania – zobacz CENNIK

*parametry te bada się u dzieci do 1 roku życia;
** badanie nie jest tożsame z diagnozą logopedyczną;

Please publish modules in offcanvas position.